REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.
 • Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.
 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho prostredníctvom emailu. Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie, má právo podať sťažnosť aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (viac informácií o tejto možnosti nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach ).
 • Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie závad po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.
 • Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.
 • Predávajúci nezodpovedá ani za závady spôsobené:
  – prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach
  – vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho
  – živelnou pohromou

KOŠÍK

close