Položky v košíku: 0
Cena: 0.00 €
  ÚVOD / Informácie / Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Dodávateľ :

Iveta Gereková

Dekorácia cukrárenských výrobkov

Štefánikova 212

02901 Námestovo

 

IČO: 41 356 161

DIČ: 1073783029

 

Tel. kontakt:

+421 908 897 545

+421 918 520 180

 

1.VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 • objednávka je návrhom kúpnej zmluvy
 • objednať je možné tovar, ktorý je skladom
 • kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky
 • objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu
 • objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú považované za záväzné
 • podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí
 • každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim
 • miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári

 

2.PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 • všetky ceny uvedené na www.cukrarskedekoracie.sk sú vrátane DPH
 • cena tovaru je splatná na dobierku prostredníctvom Slovenskej Pošty
 • pri väčšom odbere je možné dohodnúť sa na zľave

 

3.DODACIE PODMIENKY

 

 • objednať je možné tovar, ktorý je na sklade
 • v prípade, že máte záujem o tovar, ktorý nie je na sklade, kontaktujte prosím predávajúceho za účelom poskytnutia informácii o možnosti doobjednania tovaru
 • dodacie podmienky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase
 • zásielky expedujeme do 7 pracovných dní od  záväzného potvrdenia objednávky
 • v prípade, že nebude možné vybaviť objednávku v uvedenom termíne, budeme zákazníka kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe
 • predávajúci je povinný doručiť tovar na adresu, ktorú kupujúci zadá pri registrácii alebo pri vyplnení objednávky
 • objednaný tovar zasielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty
 • pri dodaní tovaru na dobierku je k cene tovaru účtované poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty
 • pri objednávke nad 100 € balné a poštovné neúčtujeme

 

4.ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 • zákazník je povinný pred prevzatím tovaru skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená prepravou
 • v prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či je tovar poškodený prepravou - o takomto poškodení je kupujúci povinný okamžite informovať prepravcu a predávajúceho
 • za poškodenie tovaru vzniknuté jeho prepravou je zodpovedný prepravca
 • záruka je platná podľa platných zákonných ustanovení a je uvedená v záručných listoch
 • počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení
 • ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie

 

5.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • tieto obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.cukrarskedekoracie.sk v momente odoslania elektronickej objednávky
 • odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky
 • všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR
 • vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa

 

6.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • prevádzkovateľ internetového obchodu www.cukrarskedekoracie.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“
 • prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou svojho internetového obchodu
 • súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.